לידיעתכם, אתר זה משתמש בקבצי "עוגיות" (cookies) לפרטים נוספים
אשר וסגור
דף הבית טיפים להשכרת רכב בחו"ל טיפים - ביטוחים וכיסויים
ביטוח TP

ביטוח Theft Protection - TP 

ביטוח מסוג זה, המוצע בהשכרות רכב באירופה ויעדים נוספים בעולם למעט צפון אמריקה, מכסה את אחריות השוכר במקרה של גניבת הרכב או חלקים ממנו או במקרה של נזק לרכב השכור עקב ניסיון גניבת הרכב או חלקים ממנו.
במרבית המקרים והיעדים, ייגבו ממך דמי השתתפות עצמית במקרה של גניבה או נזק עקב ניסיון גניבה כאמור, בסכום הנקוב בשובר, תחת הכותרת: "Policies - TP Excess".

סכום ההשתתפות העצמית תלוי במדינה ובקבוצת הרכב ומצויין במחירוני חברות ההשכרה השונות. ההשתתפות העצמית חלה על השוכר בכל מקרה של גניבה, ללא תלות באשמה.

שים לב, תנאי מקדמי לכיסוי הביטוחי הינו כי תדווח באופן מיידי על כל גניבה, נזק או ארוע ביטוחי אחר שייגרם לרכב במהלך תקופת שכירות הרכב, הן למשטרה המקומית והן לספק הרכב, וכן כי יוצגו על ידך המסמכים המעידים על כך. עליך להקפיד לפעול לפי הוראות ספקי הרכב והמשטרה המקומית בכל מקרה כאמור ולשתף איתם פעולה באופן מלא. אם הכיסוי הביטוחי לרכב לא יחול עקב מעשה או מחדל שלך או של מי מטעמך, כגון עקב תחולת אחד החריגים לכיסוי כאמור, ספק הרכב עלול לדרוש ממך פיצוי בגין מלוא הנזק שייגרם לו בשל כך.