לידיעתכם, אתר זה משתמש בקבצי "עוגיות" (cookies) לפרטים נוספים
אשר וסגור
דף הבית טיפים להשכרת רכב בחו"ל טיפים - ביטוחים וכיסויים
ביטוח CDW/LDW

ביטוח LDW- Loss Damage Waiver או CDW- Collision Damage Waiver

כיסוי מסוג זה מכסה נזק רכוש לרכב השכור במהלך תקופת השכירות. בצפון אמריקה ביטוח זה כולל גם כיסוי במקרה של גניבת הרכב.
בכל מקרה של נזק כאמור, יתכן שייגבו ממך דמי השתתפות עצמית בסכום הנקוב בשובר, תחת הכותרת: "Policies - CDW Excess/TP Excess", גם אם הנזק נגרם ע"י צד ג' שלא באשמתך.
אם הנזק נגרם באחריות צד ג', אנו ממליצים כי תעדכן את ספק הרכב בעניין ותפעל בהתאם להנחיותיו. במקרים מסויימים, אם תפעל בהתאם להנחיות ספק הרכב ויתברר לספק הרכב כי הנזק נגרם שלא באשמתך, יתכן שדמי ההשתתפות העצמית יוחזרו לך על ידי ספק הרכב.

שים לב כי כיסויים ביטוחיים אלה אינם מכסים נזקים למרכב התחתון של הרכב, למצמד, לריפודים או לזגוגיות, נזקים לצמיגים או טיפול בתקרים והוצאות הנלוות לכך, דמי גרירה או עלות מפתחות חלופיים וכן נזקים שנגרמו לתכולת הרכב או לנוסעיו.

כיסויים ביטוחיים מפני גניבת הרכב עלולים לכלול החרגה למקרה שגניבת הרכב השכור התאפשרה עקב רשלנות השוכר, ובמקרה כזה עלול ספק הרכב לחייב אותך במלוא שווי הרכב.
עלולים להיות חריגים נוספים לכיסויים הביטוחיים המוצעים על ידי ספקי הרכב, המשתנים מספק רכב אחד למשנהו. לכן אנו ממליצים לבדוק עם ספק הרכב, בעת לקיחת הרכב או לפני כן, מהם החריגים לכיסויים הביטוחיים הכלולים בהסכם שכירות הרכב.

שים לב, תנאי מקדמי לכיסוי הביטוחי הינו כי תדווח באופן מיידי על כל גניבה, נזק או ארוע ביטוחי אחר שייגרם לרכב במהלך תקופת שכירות הרכב, הן למשטרה המקומית והן לספק הרכב, וכן כי יוצגו על ידך המסמכים המעידים על כך. עליך להקפיד לפעול לפי הוראות ספקי הרכב והמשטרה המקומית בכל מקרה כאמור ולשתף איתם פעולה באופן מלא. אם הכיסוי הביטוחי לרכב לא יחול עקב מעשה או מחדל שלך או של מי מטעמך, כגון עקב תחולת אחד החריגים לכיסוי כאמור, ספק הרכב עלול לדרוש ממך פיצוי בגין מלוא הנזק שייגרם לו בשל כך.

תנאי עסקת שכירות הרכב אינם כוללים ביטוח רפואי ו/או ביטוח נזקי גוף או רכוש, לך, לכל נהג נוסף ו/או לנוסעים ברכב המושכר, לרבות כתוצאה מתאונות דרכים שעלולים להיגרם (חו"ח) תוך שימוש ברכב המושכר. לכן, עליך לדאוג לרכישת כיסוי ביטוחי כאמור, באופן עצמאי ובהתאם לתנאי הכיסוי הביטוחי המתאימים לך.