לידיעתכם, אתר זה משתמש בקבצי "עוגיות" (cookies) על מנת לסייע לנו להעניק לכם תוכן מותאם אישית, לאפשר חוויית משתמש נוחה ובטוחה יותר ולהתאים את המודעות שתראו.
הכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה לשימוש בקבצי "עוגיות". לחילופין, ולמידע נוסף על קבצים מסוג זה ועל הכלים שבאמצעותם תוכלו לנהלם – לחצו כאן
אשר וסגור
כיסוי החזר השתתפות עצמית

כיסוי החזר השתתפות עצמית של אופרן מספק החזר של ההשתתפות העצמית במקרה שנגבתה על ידי חברת השכרת הרכב בחו"ל, במקרי נזק לרכב השכור או גניבתו, בכפוף לתנאי חוזה השכירות של חברת ההשכרה ובכפוף לכתב ההתחייבות הניתן לצפייה כאן.

עם חזרתכם לארץ, ולאחר חיוב בפועל של ההשתתפות העצמית על ידי חברת ההשכרה בחו"ל, תוכלו לתבוע את סכום החיוב בחזרה מ"שירביט חברה לביטוח", וזאת על ידי שליחת טופס התביעה הניתן לצפייה כאן, בצירוף המסמכים המפורטים בו והנדרשים לשם טיפול בתביעה.

החזר החיוב יבוצע על ידי "שירביט חברה לביטוח" בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת מלוא הפרטים הנדרשים, בשקלים חדשים על פי סכום החיוב אשר נגבה בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי. סכום ההחזר לא יעלה בכל מקרה על סכום החיוב אשר נגבה על ידי חברת ההשכרה, ולא יעלה על 2,000€.